Cafe dekada - dokument fabularyzowany

 
<video controls='controls' width='100%' height='360' style='margin-bottom: -6px;'> <source src='http://dm.filmfactor.pl/filmy/Filmfabul_Cafedekada.mp4' type='video/mp4'> </video>
Ostatnia droga Mirosława Karkosika
Cafe dekada - dokument fabularyzowany